Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2012

ballerina
6933 2e7c
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoko soko
ballerina
Reposted fromkanusia kanusia viasoko soko
ballerina
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromeklerrka eklerrka viasoko soko
ballerina
w zasadzie szkoda, że głupota nie ma skrzydeł. nie byłabym skazana na mpk.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viasoko soko
ballerina
- Czy myślisz, że nasza miłość może czynić cuda?
- Myślę, że tak. Właśnie przywróciła mi ciebie.
- Czy myślisz, że nasza miłość sprawi, że odejdziemy razem?
- Myślę, że może sprawić wszystko.
— Pamiętnik, czyli wieczorna dawka idealnej miłości...
Reposted from93devadasi 93devadasi viasoko soko
ballerina
9111 3aae
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viasoko soko
ballerina
7237 2f6b
Reposted frombabalikessoup babalikessoup viasoko soko
ballerina
6252 775f 500
Reposted fromthesecret thesecret viasoko soko
ballerina
3347 18fe
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viasoko soko
ballerina
3156 d2b7
Reposted frombloodymary bloodymary viasoko soko
ballerina
7424 8f40
Reposted from3DSexShow 3DSexShow viasoko soko
ballerina
7057 7231
M.M.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viasoko soko
ballerina
9113 eeee
Reposted fromasiakk asiakk viasoko soko
ballerina
5822 b4dc
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viasoko soko
ballerina
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viasoko soko
ballerina
9069 687e
Reposted fromboli boli viasoko soko
ballerina
Z tęsknoty można przestać jeść, Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć też można..
— można, można.
Reposted fromnielubiecie nielubiecie viasoko soko
ballerina
Zawsze przebaczaj swoim wrogom: nic nie zdoła bardziej ich rozzłościć.
— Oscar Wilde
Reposted fromnivea nivea viasoko soko
ballerina
5511 8163
Reposted fromhummingbirdeffect hummingbirdeffect viasoko soko
ballerina
2441 cfef
Łzy kobiety.. Dla prawdziwego mężczyzny powinny być największą porażką.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl